Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
1
2
3
4
5

Communion Serv...

6

Saturday Mass

7

Mass

Mass

8
9
10
11
12

Communion Serv...

13

Saturday Mass

14

Mass

Mass

15
16
17
18
19

Communion Serv...

20

Saturday Mass

21

Mass

Mass

22
23
24
25
26

Communion Serv...

27

Saturday Mass

28

Mass

Mass

29
30
31
   

Friday Jul 5, 2024

 • Communion Service

  Friday Jul 5, 2024 7:00 AM to 7:30 AM

Saturday Jul 6, 2024

 • Saturday Mass

  Saturday Jul 6, 2024 4:00 AM to 5:00 AM

Sunday Jul 7, 2024

 • Mass

  Sunday Jul 7, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Mass

  Sunday Jul 7, 2024 10:00 AM to 11:00 AM

Friday Jul 12, 2024

 • Communion Service

  Friday Jul 12, 2024 7:00 AM to 7:30 AM

Saturday Jul 13, 2024

 • Saturday Mass

  Saturday Jul 13, 2024 4:00 AM to 5:00 AM

Sunday Jul 14, 2024

 • Mass

  Sunday Jul 14, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Mass

  Sunday Jul 14, 2024 10:00 AM to 11:00 AM

Friday Jul 19, 2024

 • Communion Service

  Friday Jul 19, 2024 7:00 AM to 7:30 AM

Saturday Jul 20, 2024

 • Saturday Mass

  Saturday Jul 20, 2024 4:00 AM to 5:00 AM

Sunday Jul 21, 2024

 • Mass

  Sunday Jul 21, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Mass

  Sunday Jul 21, 2024 10:00 AM to 11:00 AM

Friday Jul 26, 2024

 • Communion Service

  Friday Jul 26, 2024 7:00 AM to 7:30 AM

Saturday Jul 27, 2024

 • Saturday Mass

  Saturday Jul 27, 2024 4:00 AM to 5:00 AM

Sunday Jul 28, 2024

 • Mass

  Sunday Jul 28, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Mass

  Sunday Jul 28, 2024 10:00 AM to 11:00 AM